Projecten

In een tijdelijke damwandkuip is een folieconstructie geplaatst die aan de klembalk op diepte is aangebracht door middel van een instortprofiel. Na verwijdering van de damwandkuip is een beschermvliesconstructie en een folieconstructie over de ontgraving getrokken en afgezonken op basis van eigen…

FolieBouwkuip voorbeelden uit de praktijk

Het uitvoeren van het grondwerk en het aanbrengen van folieconstructies in den natte ten behoeve van het creëren van een droge bouwput. Voor het realiseren van twee onderdoorgangen op het project Rondweg N421 te Houten heeft Van Werven BV het grondwerk uitgevoerd en Genap BV de folieconstructies…

Het creëren van een droge bouwput middels het aanbrengen van een folieconstructie onder de zuidelijke toerit Roertunnel A73. In een tijdelijke damwandkuip is een folieconstructie geplaatst die aan de klembalk op diepte is aangebracht door middel van een instortprofiel. Na verwijdering van de…

FolieBouwkuip levert elke gewenste deur: een ‘gewone’ opdekdeur of stompe binnendeur, of gecertificeerde brand-, geluid- of stralingswerende deuren voor een bijzonder project. Door onze kennis en ervaring en de samenwerking met onze partners kunnen wij u elk type deur voor een scherpe prijs leveren!

In opdracht van DCN Diving BV heeft Van Werven Projecten BV het natte grondwerk uitgevoerd van een nieuw aangelegde ondergrondse nabezinktank op de RWZI in Retie (België). Een project wat zich kenmerkt door een dusdanige hoeveelheid werkruimte dat het werk in een keer goed moest zijn.

Referentielijst Genap Afzinkprojecten 2016

In opdracht van BAM Civiel heeft Van Werven Projecten BV de bouwkuip ontgraven inclusief bijkomend duikwerk en storten van onderwaterbeton t.b.v. de bouw van een verbindingstunnel tussen het bestaande metrostation en het warenhuis in aanbouw aan het Rokin in Amsterdam. Met zeer weinig werkruimte en…

In opdracht van BAM Infra voert Van Werven Projecten BV al het voorkomende grondwerk uit op de reconstructie van de Klaprozenweg in Amsterdam Noord. Van traditioneel wegenbouwwerk t/m een aantal kleine bouwkuipen nabij de nieuw aan te leggen brug in de Klaprozenweg t/m baggerwerkzaamheden in…

Dit innovatieve project betrof een ontgraving van ca. 800 meter lang, 230 meter breed en ruim 24 meter diep. Het is hiermee nog altijd de grootste bouwkuip ter wereld waarin een folie in den natte is aangebracht. De benodigde folie (ruim 120.000 m2) is door Genap geprefabriceerd tot één compleet…

Om de bouwkuip versneld aan te leggen zodat de N248 niet onnodig lang gesloten hoefde te blijven, heeft Genap een gecacheerde folieconstructie (voorzien van beschermvlies) afgezonken binnen damwanden. Een geo-elektrische meting is uitgevoerd om vast te stellen dat de folie waterdicht is…

Genap heeft voor het project Peelo Zuid conform het bestek een folieconstructie aangebracht in den natte. Om de folieconstructie aan te kunnen brengen zijn de damwandkassen afgeschermd met een wapeningsnet die later is voorzien van een non-woven beschermvlies. In het project Peelo Zuid is ruim 8.000…

Om extra parkeergelegenheid te creëren en om bestaande parkeerplaatsen in de wijk op te offeren om zo de openbare ruimte beter in te richten, is er gekozen voor het aanleggen van een ondergrondse parkeergarage met een capaciteit van 600 parkeerplaatsen. Gezien de geringe beschikbare ruimte in dit…

Om genoeg ruimte te creëren voor het aanleggen van een rijbaan t.b.v. het busverkeer moest de bestaande onderdoorgang in de Doornboslaan verlengd worden. In de toeritten van deze onderdoorgang is in de jaren 60 een van de eerste folieconstructies aangebracht en ook in de nieuwe toeritten is hier…

In opdracht van Heijmans Civiel heeft Van Werven Projecten BV in de moten 1 t/m 4 van het project verdiepte ligging Drachtsterweg te Leeuwarden een grindlaag aangebracht van 30 cm dik met een oppervlak van 3.000 m2. Deze grindlaag heeft een slibbergende functie zodat tijdens de stort van de…

Op de locatie in Born van de Combinatie Grensmaas heeft Van Werven Projecten BV een bouwkuip ontgraven en klaargemaakt voor de stort van onderwaterbeton onder een helling van 30 graden. De bouwkuip is bedoeld voor de aanleg van een instortbunker t.b.v. het te bewerken grind wat vrijkomt bij het…

In opdracht van BAM Civiel heeft Van Werven Projecten BV al het grondwerk, duikwerk en aanbrengen van onderwaterbeton uitgevoerd betreffende de aanleg van de fietsparkeergarage op het Gustav Mahlerplein te Amsterdam. De vele fietsen veelal op het maaiveld in de buurt van het plein en het station…

Onder de nieuwbouw van Hoog Catharijne in Utrecht is een 3 verdiepingen tellende parkeergarage aangelegd waar Van Werven Projecten BV in opdracht van BAM Civiel het grondwerk heeft uitgevoerd i.c.m. de afzet van vrijkomende grond. Het is een project geworden met verschillende bouwmethodes van een…