• Slide title 1
 • Slide title 2
 • Slide title 3
 • Folieconstructie N57 Middelburg

  In een tijdelijke damwandkuip is een folieconstructie geplaatst die aan de klembalk op diepte is aangebracht door middel van een instortprofiel. Na verwijdering van de damwandkuip is een beschermvliesconstructie en een folieconstructie over de ontgraving getrokken en afgezonken op basis van eigen…

  Lees meer
 • Ons concept

  FolieBouwkuip is uw partner voor tijdelijke en definitieve polderconstructies, aangeboden op basis van een totaalpakket van werkzaamheden, wat voor de hoofdaannemer de raakvlakken en risico`s vanuit het traditioneel uitvoeren met nevenaannemers wegneemt. Wij beschikken over een meer dan compleet…

  Lees meer
 • Folieconstructie N421 Rondweg Houten

  Het uitvoeren van het grondwerk en het aanbrengen van folieconstructies in den natte ten behoeve van het creëren van een droge bouwput. Voor het realiseren van twee onderdoorgangen op het project Rondweg N421 te Houten heeft Van Werven BV het grondwerk uitgevoerd en Genap BV de folieconstructies…

  Lees meer
 • Wie zijn wij

  FolieBouwkuip is een samenwerkingsverband tussen Genap en Van Werven. Beide partijen hebben in de loop der jaren veel ervaring opgedaan in de uitvoering van diverse bouwkuipprojecten. Na ervaringen, inzichten en toekomstvisies met elkaar te hebben gedeeld, blijken beide partijen dezelfde visie er op…

  Lees meer
 • Toerit zuid Roertunnel A73

  Het creëren van een droge bouwput middels het aanbrengen van een folieconstructie onder de zuidelijke toerit Roertunnel A73. In een tijdelijke damwandkuip is een folieconstructie geplaatst die aan de klembalk op diepte is aangebracht door middel van een instortprofiel. Na verwijdering van de…

  Lees meer
 • Nabezinktank Belgie

  In opdracht van DCN Diving BV heeft Van Werven Projecten BV het natte grondwerk uitgevoerd van een nieuw aangelegde ondergrondse nabezinktank op de RWZI in Retie (België). Een project wat zich kenmerkt door een dusdanige hoeveelheid werkruimte dat het werk in een keer goed moest zijn.

  Lees meer
 • Verbindingstunnel Rokin

  In opdracht van BAM Civiel heeft Van Werven Projecten BV de bouwkuip ontgraven inclusief bijkomend duikwerk en storten van onderwaterbeton t.b.v. de bouw van een verbindingstunnel tussen het bestaande metrostation en het warenhuis in aanbouw aan het Rokin in Amsterdam. Met zeer weinig werkruimte en…

  Lees meer
 • Klaprozenweg Amsterdam

  In opdracht van BAM Infra voert Van Werven Projecten BV al het voorkomende grondwerk uit op de reconstructie van de Klaprozenweg in Amsterdam Noord. Van traditioneel wegenbouwwerk t/m een aantal kleine bouwkuipen nabij de nieuw aan te leggen brug in de Klaprozenweg t/m baggerwerkzaamheden in…

  Lees meer
 • Folieconstructie N248 Schagen

  Om de bouwkuip versneld aan te leggen zodat de N248 niet onnodig lang gesloten hoefde te blijven, heeft Genap een gecacheerde folieconstructie (voorzien van beschermvlies) afgezonken binnen damwanden. Een geo-elektrische meting is uitgevoerd om vast te stellen dat de folie waterdicht is…

  Lees meer
 • Folie onder tunneltoeritten

  Genap heeft voor het project Peelo Zuid conform het bestek een folieconstructie aangebracht in den natte. Om de folieconstructie aan te kunnen brengen zijn de damwandkassen afgeschermd met een wapeningsnet die later is voorzien van een non-woven beschermvlies. In het project Peelo Zuid is ruim 8.000…

  Lees meer
 • Onderdoorgang Doornboslaan Breda

  Om genoeg ruimte te creëren voor het aanleggen van een rijbaan t.b.v. het busverkeer moest de bestaande onderdoorgang in de Doornboslaan verlengd worden. In de toeritten van deze onderdoorgang is in de jaren 60 een van de eerste folieconstructies aangebracht en ook in de nieuwe toeritten is hier…

  Lees meer
 • Drachtsterweg Leeuwarden

  In opdracht van Heijmans Civiel heeft Van Werven Projecten BV in de moten 1 t/m 4 van het project verdiepte ligging Drachtsterweg te Leeuwarden een grindlaag aangebracht van 30 cm dik met een oppervlak van 3.000 m2. Deze grindlaag heeft een slibbergende functie zodat tijdens de stort van de…

  Lees meer
 • Combinatie Grensmaas locatie Born

  Op de locatie in Born van de Combinatie Grensmaas heeft Van Werven Projecten BV een bouwkuip ontgraven en klaargemaakt voor de stort van onderwaterbeton onder een helling van 30 graden. De bouwkuip is bedoeld voor de aanleg van een instortbunker t.b.v. het te bewerken grind wat vrijkomt bij het…

  Lees meer